Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

OPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

o pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie ze skargi Andrzeja T. na decyzję...
lipca 1994 r. /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ zaś organ architektoniczo-budowlany uchylił w oparciu o art. 36a ust. 2 tejże ustawy decyzję o pozwoleniu na budowę...

IV SA 50/00 - Wyrok NSA z 2002-04-03

Pozwolenie na budowę zezwala nie tylko na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lecz również na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu. Może to być montaż...
, ustawienie gotowego obiektu lub jego złożenie z elementów. Zatem ustawienie gotowego kontenera na działce, bez wymaganego pozwolenia na budowę, również stanowi samowolę...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 48 tej ustawy, także wówczas, gdy budowa nie została zakończona. Naczelny Sąd Administracyjny...
się na ustalenia o rozpoczęciu budowy w 1995 r. bez wymaganego prawem pozwolenia. Budowę prowadzi siostra odwołującego się, za jego przyzwoleniem. Jako podstawę...

IV SA 2735/01 - Wyrok NSA z 2002-10-07

Wydanie inwestorowi decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu była wydana na rzecz inwestora...
zastępczego, nie uzasadnia orzeczenia o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę. Nie w każdym też wypadku zasadne jest stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę...

IV SA 536/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01

na inny podmiot decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Niedopuszczalne jest wydanie...
decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej...

IV SA 974/93 - Wyrok NSA z 1994-07-11

Zarówno wyrażenie zgody, jak i odmowa wyrażenia zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę ma cechy aktu administracyjnego zewnętrznego, jest bowiem jednostronnym...
decyzji administracyjnej, określonym w art. 104 Kpa. Naczelnik Gminy decyzją zatwierdził plan realizacyjny oraz udzielił Antoniemu Sz. pozwolenia na budowę budynku...

IV SA 1709/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Umorzenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wyłącznie z tej przyczyny, że inwestor legitymujący się decyzją nieostateczną rozpoczął...
roboty budowlane, prowadziłoby do bardzo drastycznych konsekwencji., Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i umorzenie postępowania powodowałoby wyjęcie z obrotu prawnego...

IV SA 485-487/98 - Wyrok NSA z 1998-12-14

. w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
r. Burmistrz Gminy W.-B. /pozwolenie na budowę/ w ten sposób, że dotychczasowe wiersze 9, 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie: 'na budowę murowanego budynku mieszkalnego...

IV SA 903/97 - Wyrok NSA z 1999-04-28

ten obiekt ograniczający się do ścian 12 lat temu jako samowolę budowlaną, tj. bez pozwolenia na budowę. W 1996r. na stojącym niezadaszonym obiekcie umocował krokwie chcąc...
o wymiarach do 35 m² i wysokości 4,80 m wzniesionych celem uzupełnienia zabudowy siedliskowej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę., Wymiary obiektu inwestora Czesława...

IV SA 2948-2950/01 - Wyrok NSA z 2003-05-06

urządzenie, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., 2. Projektowana na budynku przychodni zdrowia stacja bazowa telefonii komórkowej nie jest elementem wyposażenia...
sprawy, z urządzenia przekaźnikowego, wieży antenowej i anten sektorowych i na jego wykonanie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., Skoro zatem przedmiotowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   67