Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

III SA/Łd 538/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-03

i od zdolności do służby wojskowej zależy jego pozycja zawodowa oraz przemawia za tym interes społeczny, ponieważ ustalenie czy 30 letni mężczyzna jest zdolny spełnić...
obowiązek obrony ojczyzny leży w interesie społecznym, a także obecnie jest człowiekiem w pełni zdrowym. Wniósł, by organy rozważyły zmianę orzeczenia o zdolności do służby...