Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poprzez udostępnienie i przesłanie list radców prawnych, w porządku...
alfabetycznym, którzy złożyli deklarację świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2019-2021, z podaniem imienia, nazwiska i numeru wpisu na listę radców prawnych...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

realizowanych przez zawody zaufania publicznego powoduje, że konieczne jest zapewnienie mechanizmu społecznej kontroli ich funkcjonowania, w tym poprzez uzyskiwanie informacji...
rodzaj zadań realizowanych przez zawody zaufania publicznego powoduje, że konieczne jest zapewnienie mechanizmu społecznej kontroli ich funkcjonowania, w tym poprzez...