Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II SAB/Kr 70/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-15

, i nie posiada odcinków pobieranego świadczenia. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Do pisma dołączona została kserokopia decyzji ZUS w sprawie wymiaru świadczenia...
, lekarstwa- 300 zł., W piśmie z dnia 8 lipca 2011 r. uzupełniającym wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 47/11 w skarżąca oświadczyła...

II SAB/Kr 70/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

bankowego, i nie posiada odcinków pobieranego świadczenia. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Do pisma dołączona została kserokopia decyzji ZUS w sprawie wymiaru...
zł, lekarstwa - 300 zł., W piśmie z dnia 8 lipca 2011 r. uzupełniającym wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony w sprawie o sygn. akt: II SAB/Kr 47/11 skarżąca...