Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności...
Społecznych. 15.07.2016 r. wpłynęło do Powiatowego Zespołu odwołanie (zażalenie) od postanowienia o zawieszeniu postępowania, które zostało przekazane do WZOoN. 10.08.2016 r...