Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 731/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-26

na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...].05.2011 r. nr [...], 2...
zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miasto B. na poczet opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ś. w B., babci skarżącego L. Ł. w okresie...

II SA/Bk 455/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-04

ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej...
. w Domu Pomocy Społecznej w B. przy ulicy Ś. [...]. Mocą tej decyzji opłatę ustalono: w wysokości 452,31 złotych od dnia 15 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r, w wysokości...

II SA/Bk 451/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-26

ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...], w której odmówiono R. K.(dalej jako skarżący) skierowania do Domu Pomocy Społecznej w C...

II SA/Bk 700/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

1. Odpowiedzialność finansowa z tytułu kosztów pobytu w domu pomocy społecznej osób mieszących się w kręgu określonym w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.03.2004 r...
. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. małżonka i krewnych w linii prostej, jest niezależna od zasad dziedziczenia., 2. Należność...

II SA/Bk 123/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. II SA/Bk 123/11...
, UZASADNIENIE, Decyzją z [...].10.2010 r. znak [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza T. przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. skierowano F. B...

II SA/Bk 938/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-13

pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia [...] stycznia 2012 roku numer [...]; 2. stwierdza...
., Decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., z dnia [...] września 2011 r. Z.B. został skierowany do Domu Pomocy Społecznej 'K.' w S., zaś decyzją z dnia...

II SA/Bk 454/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Okoliczność dopuszczalności zawarcia umowy o ponoszeniu kosztów pobytu danej osoby w domu pomocy społecznej również z podmiotami spoza kręgu zobowiązanych ustawowo osób...
wynikający z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) fakt brania pod uwagę przy zawieraniu umowy...

II SA/Bk 110/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną...
skierowania Pana R. G. do Domu Pomocy Społecznej 'J.' w M., gmina W., Z akt sprawy wynika, że R. G. w dniu [...] września 2019 r. zwrócił się z prośbą o umieszczenie...

II SA/Bk 653/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-02-16

. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę...
Pomocy Społecznej w B. przy ulicy Ś. [...]. Mocą tej decyzji opłatę ustalono: w wysokości 263,92 złotych od dnia 15 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r i w wysokości po 510,25...

II SA/Bk 436/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-08

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej i zasiłku okresowego oddala...
w Z. na ul. S. [...], od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania zasiłku celowego, świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   100