Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-02

) zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej M. K.-B. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej...