Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

III SA/Wa 2114/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), przepisu art. 84 i 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i przyjęcie, że: za środki finansowe bezzwrotnej...
. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, byłaby niedopuszczalną interpretacją rozszerzającą., W odpowiedzi na powyższą skargę kasacyjną wniesiono...

III SA/Wa 1832/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-28

o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970). Urząd przyjął, że na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku środki przyznane nie mogą być zakwalifikowane do grupy...
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom...

II GSK 2349/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970...
Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm. - dalej: rozporządzenie...

V SA/Wa 1112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

§ 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm...
ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz...

V SA/Wa 1826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-01

tych umów na podstawie § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz...
interpretacją § 6 ust 1 w zw. z § 6 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 2962/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) stanowi iż za środki finansowe bezzwrotnej pomocy...
marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27. poz. 268 z późn. zm.), co umożliwiało...

III SA/Wa 3028/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-29

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), w dalszej części uzasadnienia powoływanego jako rozporządzenie., Z akt sprawy wynika...
rozpoczęta przed dniem 1 maja 2004 r. Ponadto w zażaleniu wskazywano, że na podstawie przepisu § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia stawkę podatku 0% stosuje się do usług i towarów...

III SA/Wa 1237/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

o zarejestrowanie na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
konkretnych przedsięwzięć i nie miały w swym założeniu służyć zwiększaniu wpływów do polskiego budżetu przez finansowanie z tych funduszy podatku od towarów i usług wliczonego...

III SA/Wa 1238/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz...
w swym założeniu służyć zwiększaniu wpływów do polskiego budżetu przez finansowanie z tych funduszy podatku od towarów i usług wliczonego w cenę nabywanych za te fundusze...

III SA/Wa 1239/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

przedsięwzięć i nie miały w swym założeniu służyć zwiększaniu wpływów do polskiego budżetu przez finansowanie z tych funduszy podatku od towarów i usług wliczonego w cenę...
do nabycia towarów lub usług, ale data zawarcia kontraktu na podstawie, którego podmiot polski otrzymał środki pomocowe. Z tego względu Sąd uznał, że zakupy dokonywane...
1   Następne >   2