Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

IV SA/Wa 1563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

dla podatku od towarów i usług złożonych przez W. G. do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w bieżącym roku i w ostatnim kwartale 2016 r.;, k) oświadczenia wskazującego...
miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od października 2016 r. do lipca 2017 r.;, f) wyciągi z rachunku bankowego o numerze [...] za okres od 1...

II SA/Bk 10/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-29

zł., Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Bk 10/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-25

., Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Bk 740/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając...

II SA/Bk 178/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-13

ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę...

II SA/Bk 178/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-05

w niniejszym postępowaniu. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SAB/Bk 5/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

w niniejszym postępowaniu. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

180 zł jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 221,40 zł., W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo...

II SA/Bk 478/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-12-18

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika...
administracyjnymi w pierwszej instancji opłata w niniejszej sprawie wynosi 240 zł., Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku...

II SAB/Bk 173/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-23

się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy...
1   Następne >   3