Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gd 867/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

podatku od nieruchomości, która według nich była odpowiedzią na podanie. Opisują sposób zagospodarowania działki oraz wskazują na ponoszone opłaty za nieruchomość oraz wywóz...
opłaty podatku od nieruchomości wynikają z innych przepisów i nie mogą być podstawą do legalizacji samowoli budowlanej., E. i J. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu...

VII SA/Wa 52/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

od nieruchomości z [...] lutego 2004 r., z której wynika, że wymiaru podatku dokonano w odniesieniu do budynków innych niż mieszkalne o pow. 25 m2. J. S. wskazał, że na okoliczność...
w sprawie podatku od nieruchomości nie wyklucza istnienia samowolnej rozbudowy obiektu, co do której prowadzono postępowanie. Należy bowiem mieć na uwadze, że organ...

II OSK 2636/15 - Wyrok NSA z 2017-06-20

na domaganiu się zbadania legalności wykonanych robót budowlanych w kontekście ewentualnego obciążenia ich dodatkowym podatkiem od nieruchomości - naliczanym od budowli, tj...
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości...

VII SA/Wa 1609/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

, telefon, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, itp.). Ponadto wezwano wnioskodawczynię do złożenia oświadczenia, czy podejmuje prace dodatkowe, dorywcze, sezonowe...
złotych, wywóz szamba w wysokości około 40,00 złotych oraz z tytułu rocznego podatku od nieruchomości w wysokości 22,42 złotych. Wnioskodawczyni dodała, że od 2005 r...

II SAB/Sz 76/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-14

elektryczna [...] zł, gaz [...] zł, woda [...] zł, wywóz odpadów [...] zł, telefon [...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł za 2016 r., ubezpieczenie domu [...] zł...
rocznie., Do wniosku skarżąca dołączyła kopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2016 r., kopię faktur za energię elektryczną, wodę, oraz potwierdzenie transakcji...

II SAB/Sz 73/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-19

[...] zł, wywóz odpadów [...] zł, telefon [...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł za 2016 r., ubezpieczenie domu [...] zł za 2016 r., Do wniosku skarżąca dołączyła...
kopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2016 r., kopię faktur za energię elektryczną, wodę, oraz potwierdzenie transakcji za gaz, potwierdzenie wpłaty III raty...

VII SA/Wa 55/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

.), ile wynoszą miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość...
656,89 złotych oraz podatek od nieruchomości w wysokości 1.224,00 złotych. Po podsumowaniu zadłużenie skarżącego wynosi 2.095,87 złotych., Wnioskodawca podał...

VII SA/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

wynoszą miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość...
656,89 złotych oraz podatek od nieruchomości w wysokości 1.224,00 złotych. Po podsumowaniu zadłużenie skarżącego wynosi 2.095,87 złotych., Wnioskodawca podał...

II SA/Kr 1301/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-08

komórkowej w sieci [...] zł, decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości [...], ul. [...] - [...] zł oraz decyzję z dnia 2...
stycznia 2017 r. Prezydenta Miasta K. z w sprawie podatku od nieruchomości położonej w [...] - garaż - [...] - [...] zł., fakturę VAT z września 2017 r. za wodę i ścieki...

VII SA/Wa 1740/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

, opłaty, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), jeśli tak należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, a jeśli nie należało wskazać, kto je ponosi i w jakiej...
.: na podatek od nieruchomości, opłatę za gaz, wodę, prąd, telefon, opłatę za lekcję wnuczki, leki, sprzęt rehabilitacyjny. Przedłożyła m.in. kserokopię rachunków za gaz z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100