Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 716/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-03

maksymalnie do 1 godziny na zmianę roboczą, rozłożoną w kilkukrotnych cyklach 10-15 minutowych, zaś w pozostałym czasie pracy wykonywał czynności biurowe;, - w okresie...
stopnia o dodatkową konsultację oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego., W świetle powyższego godzi się wskazać, że organ odwoławczy...