Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 716/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-03

maksymalnie do 1 godziny na zmianę roboczą, rozłożoną w kilkukrotnych cyklach 10-15 minutowych, zaś w pozostałym czasie pracy wykonywał czynności biurowe;, - w okresie...
stopnia o dodatkową konsultację oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego., W świetle powyższego godzi się wskazać, że organ odwoławczy...

II SA/Rz 164/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne...
§ 2 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U....