Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Gd 1359/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-15

. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlegają pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między...
stycznia 2014 r.; decyzji z dnia 16 stycznia 2013 r. ustalającej wysokość podatku rolnego na rok 2013 z tytułu posiadanych gruntów o powierzchni 7.5149 ha w kwocie 636...