Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

III SA/Wa 1183/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-07

lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane...
orzekał będzie organ administracyjny, który dokonał czynności poboru tej opłaty a więc Starosta R. W przypadku negatywnej decyzji, skarżącemu przysługiwać będą stosowne...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...
zarządzane, a także bez względu na tytuł prawny, którym dysponuje w stosunku do zarządzanej infrastruktury. Ponadto, podmiot taki musi wykonywać czynności polegające...