Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, o którym stanowi art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym /Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86 ze zm...
./ odnosi się do zawodowego wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal...