Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

czynności - łącznie 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu powyższego...
. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż skarga na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczyła czynności, która nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej...