Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ol 271/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-08-04

sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 613), interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie...
jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych, czy też zwolniona jest z tego podatku na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności...

I SA/Ol 9/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych Oddala skargę. D. i A. B...
pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynikało z dołączonych do wniosku dokumentów, aktem notarialnym z dnia 25.10.2012r. Rep. A nr '[...]' B. D...

I SA/Ol 230/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-07

Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia faktycznie:, Aktem notarialnym z dnia...

I SA/Ol 234/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-31

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu 9 września 2016 r. Spółdzielnia A w E. zwróciła się do działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju...
ze zm.), interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia w postępowaniu egzekucyjnym, spółdzielczego własnościowego...

I SA/Ol 9/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-15

Dyrektora Izby Skarbowej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. G. S...
'[...]' w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'. Decyzją tą ustalono podatek od czynności...

I SA/Ol 513/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-24

Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1...
. nr '[...]' odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.984,10 zł., Z uzasadnień zaskarżonych decyzji oraz akt sprawy wynika, że Spółka zwróciła...

I SA/Ol 115/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-27

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. I SA/Ol 115/20, Uzasadnienie...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnej w zakresie skutków podatkowych...

I SA/Ol 884/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
pożyczki wydanego w 2006 r. w 7 transzach o wartości 28.000 zł każda. Żadna ze stron umowy pożyczki nie złożyła deklaracji dla podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Ol 7/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-04

Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. M. P. (dalej powoływana...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Ol 285/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-08

Izby Skarbowej - obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
'[...]', którą określono Spółce A (dalej jako podatnik, strona, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.300 zł z tytułu pożyczki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100