Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 522/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-05

kosztów postępowania W złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych...
Wnioskodawcy nie podlegała podatkowi z uwagi na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określona w akcie przekształcenia...

I SA/Bd 481/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu [...] grudnia 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] B. J. (Skarżąca...
. o powierzchni 0,8 ha. Uzgodniona cena przedmiotu sprzedaży wyniosła łącznie kwotę [...]zł. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września...

I SA/Bd 521/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

. W. Sp. z o. o. w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W. O. M. J. C...
podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową., Wnioskodawca przedstawiając...

I SA/Bd 250/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-14

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych., We wniosku podano, że poza powyższymi wkładami na majątek Wnioskodawcy składa się również mienie nabyte przez Wnioskodawcę w trakcie...

I SA/Bd 511/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2022 r. nr 0401-IOD2.4104.19.2022 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
kwotę [...]zł, w tym cena za budynki łącznie kwotę [...]zł i cena za nieużytki kwotę [...]zł. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia [...] r...

I SA/Bd 335/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-06

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa...
[...]. do Urzędu Skarbowego w M. wpłynęła umowa pożyczki. Natomiast deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 podatnik złożył w dniu [...] i w tym dniu zapłacił...

I SA/Bd 826/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

ze skargi M. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w N. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
przez jej komandytariusza korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, na mocy art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?, Zdaniem...

I SA/Bd 912/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-13

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego we W. określił skarżącej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24.073 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu...

I SA/Bd 280/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-26

Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W związku z wymienioną czynnością notariusz, jako płatnik, pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie...

I SA/Bd 911/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-13

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu...
Skarbowego we W. określił skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26.073 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100