Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

IV SA/Wr 754/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

. Z nadesłanych rachunków wynika, że wydatki związane z utrzymaniem rodziny wynoszą: IV rata podatku od nieruchomości [...] zł, Internet [...] zł, telewizja [...] zł, energia...
. Ponadto wspólny dochód trzyosobowej rodziny skarżącego znacząco przekracza kwotę 1368 zł stanowiącą kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny określone w art. 8 ust. 1 pkt...

IV SA/Wr 236/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-05

od podatku, skarżący ich nie zbierał. Skarżący stwierdził, że powyższe koszty stanowią największy wydatek, obciążający rodzinny budżet. ., Wojewódzki Sad Administracyjny...
zł stanowiącą kryterium dochodowe dla dwuosobowej rodziny określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. nr 64, poz. 593 ze zm...

IV SA/Wr 535/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczna, wodę, telefon, leki, czynsz, podatki, telewizja i inne), zaświadczenia o wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto...
miesięcznie. Ponadto wspólny dochód małżonków znacząco przekracza kwotę [...] zł stanowiącą kryterium dochodowe dla dwuosobowej rodziny określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy...