Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OSK 259/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

, iż kwota podlegająca zwrotowi została ustalona nieprawidłowo, gdyż nie została pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych., Rozpoznając sprawę w trybie odwoławczym...
o potrącany, podatek dochodowy. Skarżący - jako podatnik sam bowiem dokonuje korekty, zapłaconego podatku za rok, w którym została przyznana mu pomoc finansowa na, uzyskanie...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób...
bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

Skarbowego w B. o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych...

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność...

II SAB/Ol 82/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-03

w B. potwierdzające, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej...

I OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-25

rodziny na opłaty bieżące za podatki, energię i opłaty za mieszkanie, lecz nie ma możliwości przedstawienia wydatków na wyżywienie, które również pokrywa jego rodzina...
, że nie ma prawnego obowiązku udostępnienia Sądowi treści aktów notarialnych dokumentujących nabycie nieruchomości. do pisma załączył kopie dowodów wpłaty za podatki...