Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 587/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
oraz podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji tego, ich niewłaściwe zastosowanie. Wskazano, że to, czy 'najbardziej prawdopodobna cena' stanowiąca - zgodnie z art. 134 ust...

I SA/Wa 1753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż...
towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym., Skarżący podniósł również, że rzeczoznawca majątkowy bezpodstawnie uwzględnił...

I OSK 289/14 - Wyrok NSA z 2014-06-12

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym., Skarżący podniósł również, że rzeczoznawca majątkowy...

I SA/Wa 1377/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżący podniósł również, że rzeczoznawca...