Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

o cenach towarów i usług cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług)., Niezależnie...

IV SA/Wa 3019/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Zatem określana opłata sankcyjna powinna wynosić 200% wartości...