Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Bd 505/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-24

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

I SA/Bd 504/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-24

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne...

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] 2006r. Nr Up. [...] w przedmiocie: kary pieniężnej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

Sprawa ze skargi M. J. na decyzję [..]. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w B. z dnia [...] 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności postanawia odrzucić skargę.