Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 662/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-24

. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (§ 2). Sądy administracyjne orzekają...

II SA/Wa 250/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-01

. 267), art. 240 § 1 pkt 7, 8 i 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U., z 2012 r. poz. 749 ze zm.), jak i przesłanek wznowienia postępowania...