Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 2874/17 - Wyrok NSA z 2019-10-09

, Komentarz do art. 240 ustawy - Ordynacja podatkowa, Lex z dnia 1 września 2017r., M. Jaśkowska, Komentarz zaktualizowany do art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego...
okoliczności lub dowodów, istniejących w dacie rozstrzygania, lecz nieznanych organowi podatkowemu, świadczy o naruszeniu prawa (wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2011r., II FSK...