Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 148/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 sygn. akt II SA/Kr 419/10 postanawia: odmówić wyznaczenie innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 r. Pismo z dnia...

I OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OW 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OW 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 sygn. akt II SA/Kr 419/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OW 150/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10 postanawia: odmówić wyznaczenia innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 r. Pismo z dnia...

I OW 149/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10 postanawia: odmówić wyznaczenia innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 r. Pismo z dnia...