Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Łd 168/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-26

, 5, 6, 19 i 27 września 2011r. Przedstawiona ewidencja odpadów wskazuje, że w 2010r. powstało 4,82 Mg odpadów niebezpiecznych z rodzaju: oleje silnikowe i smarowe 132008...
ustalono, że w wyniku działalności kontrolowanej jednostki powstają odpady niebezpieczne z rodzajów: oleje silnikowe i smarowe, zużyte akumulatory, płyny zapobiegające...