Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2376/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

, że w związku z prowadzeniem warsztatu samochodowego wytwarzane są odpady niebezpieczne tj. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, filtry olejowe, zaolejone czyściwa...