Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie B1040 (złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni...

II OSK 2216/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

. (znak: [...]), dopuszczającej wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0,450 Mg/rok, 150202* (sorbenty, materiały...
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (znak: [...]). Decyzja ta dopuszczała wytwarzanie przez spółkę odpadów o kodzie:, - 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe...