Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych., Przedstawiciel Spółki...
), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, - 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe...

IV SA/Wa 1716/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

w separatorach) w ilości 18,35 Mg oraz 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 1,105 Mg., Stwierdzone przez WIOŚ naruszenia wskazały...
* (inne oleje i ciecze) powstające w wyniku procesów odlewniczych na wydziale odlewni magazynowane są w pojemnikach typu mauzer ustawionych na paletach - wannach...

IV SA/Wa 2989/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

z wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych m. in. odpadów metali, zużytych czyściw zawierających smary i oleje, zużyte elementy broni, odpady opakowań po stosowanych...
) m.in.: odpadów metali, odpadów ze szlifowania, odpadów zużytego czyściwa (w tym zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi takimi jak smary, oleje), odpadów z piaskarki...