Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 85/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-19

wniosek, że wyroby energetyczne takie jak oleje smarowe nie będą objęte regulacjami wspólnotowymi, gdy będą wykorzystywane w innych celach niż paliowo silnikowe...
krajowy mógł opodatkować czynności mające za przedmiot oleje smarowe przeznaczone na inne celne niż napędowe bądź grzewcze, a zgodnie z art.3 ust. 3 akapit 1 dyrektywy...

III SA/Gl 1339/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek akcyzowy, co pozostaje w sprzeczności z prawem wspólnotowym a w szczególności...
Dyrektywą energetyczną (2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają...

III SA/Gl 1338/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-01

energetyczną (2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają...
wykładnię,, - art. 3 Dyrektywy horyzontalnej przez jego niewłaściwą wykładnię polegającą na przyjęciu, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 objęte są wspólnotowym...

I SA/Sz 500/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-20

akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwaną dalej 'ustawą 2004 r.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia...
produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii...

III SA/Gl 1514/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

podatniczka., Uzasadniając żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach [...] nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych...
(2003/96/WE), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy...

III SA/Gl 1578/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami...

III SA/Gl 1572/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami...

III SA/Gl 1518/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

żądanie wskazała, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe...
przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami...

III SA/Gl 1573/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach 2007-2010 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe...
zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego (art. 2 ust. 4 lit.b). Tymczasem przepisy krajowe nakładają obowiązek podatkowy na obrót tymi towarami a możliwość...

III SA/Gl 1575/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i w latach [...] nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek...
obrotu wyrobami akcyzowymi (Dyrektywy horyzontalnej). Ponadto zauważył, iż zarówno w świetle regulacji wspólnotowych, jak i krajowych, przedmiotowe oleje smarowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   67