Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 300/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-26

ropopochodnych zgodnie z wydanym przez Urząd Skarbowy zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Aktualnie spółka nabywa komponenty do produkcji olejów smarowych - olej...
jednostkowych lub do autocysterny wg zamówienia odbiorcy., Wytworzone przez wnioskodawcę produkty - oleje smarowe (kody CN 2710 19 91-99) podlegają odsprzedaży na rzecz...

I SA/Po 877/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-29

do działalności Skarżącej w zakresie produkcji oleju smarowego wskazać należy, że wprowadzając olej napędowy do składu podatkowego, w celu jego użycia do produkcji olejów...
ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych zbywany...

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

V SA/Wa 1839/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-24

takich jak oleje i preparaty smarowe, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i są opodatkowane pozytywną stawką akcyzy, procedura zawieszenia akcyzy...
się do sytuacji, w której - jak wskazuje Spółka - oleje smarowe i preparaty smarowe oznaczone kodami CN 2710 i CN 3403 nie będą mogły zostać wprowadzone do składu podatkowego...

III SA/Gl 983/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-08

nie jest przez Wnioskodawcę sprzedawany ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw...
wewnątrzwspólnotowych zbywany na rzecz różnych podmiotów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca oferuje ten olej smarowy do sprzedaży zgodnie...

III SA/Wa 2144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

. Olej smarowy niskolepkościowy OSNL-100 produkowany przez Wnioskodawcę posiada kod CN 27101991., Reasumując, nabywany wewnątrzwspólnotowo od kontrahentów Wnioskodawcy olej...
paliwami silnikowymi, albowiem olej napędowy o kodzie CN 27101943 nie jest przedmiotem obrotu, tylko zużycia w całości w procesie produkcji oleju smarowego...

I SA/Sz 876/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych...
dokonywanego w miejscu prowadzenia w tym zakresie działalności Spółki, wyrobów energetycznych (w tym wszelkich olejów napędowych, wszelkiej benzyny, wszelkich olejów...

I SA/Łd 123/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

towarów (np. olej napędowy zużywany do produkcji olejów smarowych). Doświadczenia organów podatkowych wskazują ponadto na działania nieuczciwych podatników...
również należy, że pojęcie benzyny silnikowej na gruncie ustawy o VAT pojawia się w załączniku 15, poz. 92 ustawy o VAT, który wymienia benzyny silnikowe, oleje napędowe...

III SA/Gl 466/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

akcyzowej, zwolnieniu od akcyzy podlegają czynności, których przedmiotem są oleje napędowe, oleje opałowe oraz oleje smarowe (oznaczone kodem CN 2710 19 81), jeżeli używane...
mineralnych, zmienionej dyrektywą Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że oleje mineralne dostarczane w celu użycia do napędu koparki...