Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 300/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-26

ropopochodnych zgodnie z wydanym przez Urząd Skarbowy zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Aktualnie spółka nabywa komponenty do produkcji olejów smarowych - olej...
jednostkowych lub do autocysterny wg zamówienia odbiorcy., Wytworzone przez wnioskodawcę produkty - oleje smarowe (kody CN 2710 19 91-99) podlegają odsprzedaży na rzecz...

I SA/Po 877/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-29

do działalności Skarżącej w zakresie produkcji oleju smarowego wskazać należy, że wprowadzając olej napędowy do składu podatkowego, w celu jego użycia do produkcji olejów...
ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych zbywany...

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

V SA/Wa 1839/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-24

takich jak oleje i preparaty smarowe, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i są opodatkowane pozytywną stawką akcyzy, procedura zawieszenia akcyzy...
się do sytuacji, w której - jak wskazuje Spółka - oleje smarowe i preparaty smarowe oznaczone kodami CN 2710 i CN 3403 nie będą mogły zostać wprowadzone do składu podatkowego...

I FSK 393/22 - Wyrok NSA z 2023-02-09

do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw...
lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych...

I SA/Kr 70/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-24

do obrotu nowe produkty w sprayu. Oleje smarowe lub preparaty smarowe (dalej jako: 'produkty smarowe') będą produkowane w składzie podatkowym spółki i będą sprzedawane...
smarowego. Jak wynika z przedstawionego opisu produktów, ich głównym składnikiem będzie olej. Obecny w składzie gaz pędny będzie służył lepszemu i wydajniejszemu korzystaniu...

III SA/Gl 983/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-08

nie jest przez Wnioskodawcę sprzedawany ani oferowany do sprzedaży jako paliwa silnikowe, bowiem produkuje z niego olej smarowy (CN 27101999), który jest następnie w ramach dostaw...
wewnątrzwspólnotowych zbywany na rzecz różnych podmiotów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca oferuje ten olej smarowy do sprzedaży zgodnie...

III SA/Wa 2144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

. Olej smarowy niskolepkościowy OSNL-100 produkowany przez Wnioskodawcę posiada kod CN 27101991., Reasumując, nabywany wewnątrzwspólnotowo od kontrahentów Wnioskodawcy olej...
paliwami silnikowymi, albowiem olej napędowy o kodzie CN 27101943 nie jest przedmiotem obrotu, tylko zużycia w całości w procesie produkcji oleju smarowego...

III SA/Wa 1099/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

podstawowe (np. zużyte oleje smarowe, zużyte oleje hydrauliczne i zużyte oleje transformatorowe). Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane...
, a także z urządzeń oczyszczających ścieki. Różna może być także klasyfikacja tych mieszanin na gruncie Nomenklatury Scalonej, np. jako oleje odpadowe (CN 2710), czego Skarżąca...

I FSK 1996/21 - Wyrok NSA z 2022-01-28

2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki...
1   Następne >   2