Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 507/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-20

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) jako niebezpieczne określono odpady olejowe, przez które należy rozumieć wszelkie oleje smarowe...
. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) jako 'tłuszcze i mieszaniny z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09', które oznaczone są kodem 19 08 10...