Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 850/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-21

i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszeń przepisów prawa podatkowego. Ponadto brak wskazania przez Spółkę...
z obowiązującym porządkiem prawnym. Zaznaczyć przy tym trzeba, że skala nieprawidłowości w obrocie olejami napędowymi i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi powoduje...

I SA/Go 316/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-28

na prowadzenie składu podatkowego o nowy wyrób akcyzowy - olej smarowy [...] o kodzie CN 27101991. Wniosek został uzupełniony w dniu 14 września 2016 r., Postępowanie w sprawie...
obrotu. Przywożone wyroby stanowią jedynie surowiec zużywany do produkcji olejów smarowych, a więc nie jest paliwem silnikowym. Podmiot na rzecz którego Strona dokonuje...

I SA/Ke 467/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

był z olejami smarowymi lub preparatami antykorozyjnymi, a następnie dalej był wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. W toku kontroli podatkowej...
ponadto był mieszany z olejami smarowymi, preparatami antykorozyjnymi i wprowadzony do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. Okoliczność mieszania znajduje...

I SA/Go 439/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-05

odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych za grudzień 2012 r...

I SA/Go 222/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-08

i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają...
wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Zarządzenie konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych...

I SA/Go 255/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-01

wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem ustawowy zapis o natychmiastowej wykonalności decyzji...
konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami...

I SA/Go 256/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-01

wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem ustawowy zapis o natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie...
konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami...

I SA/Go 279/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-04

oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel...
. Dodatkowo przewożony towar olej opałowy CN 27101943 jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętym stawką podatku akcyzowego...

I SA/Go 283/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-04

i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem...
tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Zarządzenie konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych...

I SA/Go 277/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-18

smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka...
przewożony towar olej napędowy CN 27101943 jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętym stawką podatku akcyzowego...
1   Następne >   +2   4