Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 687/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-03

produkty z ww. wymienionego kodu Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe będą sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. 2003r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

I SA/Łd 239/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

nabycia m. in. oleje smarowe, pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 83 oraz CN 2710 19 87 - 99., Spółka prowadzi dystrybucję tych olejów na rzecz...
na terytoriom kraju), są wykorzystywane jako oleje smarowe (tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje...

III SA/Łd 823/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-09

., w których wykazano podatek akcyzowy do zapłaty w wysokości zero złotych. Podatnik wyjaśnił, że nabywał w UE oleje smarowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18-50.20 i kodem CN 2710...
z załącznikami AKC-3D Naczelnikowi Urzędu Celnego w K. Oleje smarowe były sprzedawane na terytorium kraju. Zdaniem skarżącego zadeklarowany i zapłacony podatek akcyzowy...

I SA/Gd 690/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-26

morskich. Wspomniane oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polsce na rzecz ostatecznych odbiorców (podmiotów zużywających) lub pośredników dokonujących ich dalszej...
odsprzedaży na rzecz ostatecznych odbiorców. Wytwarzane i sprzedawane przez skarżącą oleje smarowe nie są i nigdy nie były przeznaczone do celów napędowych, opałowych...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

III SA/Gl 1778/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

plastycznych (CN ex2710 19 99), winna ona wynosić 1180 zł/1000 I., 3.3. Jednocześnie zauważył, że zwolnieniem od podatku akcyzowego objęte były m.in. oleje smarowe...
lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków...

I SA/Gd 67/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-20

- skarżąca jest producentem olejów smarowych kod CN 2710 19 71 do 2710 19 99. Oleje te produkowane są w składzie podatkowym z zastosowaniem reguł przewidzianych przepisami...
ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także opodatkowane na zasadach określonych tymi przepisami. Oleje smarowe zostały zaliczone...

I SA/Łd 912/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-24

wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe oznaczone kodami CN 27101971-99 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem...
Dyrektywy energetycznej oleje smarowe (CN 2710 19 81, 83, 87, 91, 93, 99) nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

I SA/Łd 910/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-19

opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oleje smarowe (CN [...] , [...] , [...], [...], [...], [...]) nie podlegają...
Skarżąca zadała następujące pytanie:, Czy oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze oznaczone kodem CN [...] - [...] nie podlegają...

III SA/Po 264/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-30

do 2710 19 69, wyżej niewymienione ( art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/06/WE ), 2. Oleje smarowe o kodach CN 3403 a wymieniono w tabeli jako ostatni :, produkty objęte...
, że niezasadne było ujęcie olejów smarowych o kodzie CN 3403 w decyzji w tabeli w poz. 4 'Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach 2710 19 71 - 2710 19 19, z wyłączeniem wyrobów 2710...
1   Następne >   +2   +5   +10   27