Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło
  • Skarżony

III SA 1733/91 - Wyrok NSA z 1992-04-14

. Dokonującym obrotu towarowego z zagranicą była zatem CIE 'C.', która importowała oleje smarowe we własnym imieniu, a więc nie posiadała uprawnień do wnoszenia o zwolnienie...
do środka przewozowego oraz oleje i smary., Przez środek przewozowy przepisy prawa celnego rozumieją środek służący do przewozu przez granicę towarów lub podróżnych., 2...