Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I GSK 2381/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

olej S. jest olejem smarowym, który ze względu na procentową zawartość olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych należy klasyfikować do kodu CN...
, a nie oleju smarowego. Według firmy olej płuczący, to rodzaj osadu, produktu resztkowego, 'odpadu' z produkcji olejów smarowych. Kiedy wytwarzany jest nowy produkt, nowy...

III SA/Po 854/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-01

wewnątrzwspólnotowo tj. oleje smarowe o kodach wyszczególnionych w art. 86 ust. 1 pkt od 1 do 8 ustawy o podatku akcyzowym, nie są wyrobami energetycznymi...
do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania'., Wprawdzie z regulacji tych wynika, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 w sytuacji...

I GSK 456/19 - Wyrok NSA z 2022-12-28

olejów smarowych: za 2013 r. w kwocie 168.561 zł, za 2014 r. w kwocie 623.350 zł, za 2015 r. w kwocie 757.447 zł i za 2016 r. w kwocie 255.248 zł., WSA wyjaśnił...
akcyzowych, tj. olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 99 na potrzeby działalności gospodarczej - produkcji amortyzatorów samochodowych., Spółka twierdzi, że w latach...

I GSK 2401/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

wynosiła 70% i więcej, co oznacza, że właściwym kodem dla wytworzonego produktu był kod CN 2710 19. Oleje smarowe wyprodukowane według tych zleceń zostały wyprowadzone...
skarżącej wyprowadzono poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 (wyprodukowane z udziałem [...]) oraz oleje do silników dwusuwowych...

I FSK 1259/21 - Wyrok NSA z 2022-03-10

syntetycznych typu [...]. Wyniki badań próbek olejów jednoznacznie wykazały, ze oleje te spełniały kryteria składu chemicznego właściwego dla olejów smarowych zawierających 70...
klasyfikacji wyrobów, których obrotem zajmowała się Spółka jako oleje smarowe, klasyfikowane do kodu [...], w sytuacji gdy właściwą klasyfikacją jest przyporządkowanie tych wyrobów...

I FSK 1410/21 - Wyrok NSA z 2022-03-10

klasyfikacji analizowanych wyrobów spółki V. jako oleje smarowe klasyfikowane do kodu [...], w sytuacji, gdy właściwą klasyfikacją jest przyporządkowanie tych wyrobów do kodu...
kwestionowanych wyrobów do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników...

I GSK 2524/18 - Wyrok NSA z 2022-05-19

: [...]. Oleje smarowe, po ich wyprowadzeniu ze składu podatkowego podatnika, zostały przeznaczone do dostawy dla podmiotów innych, niż wskazane w dokumentach handlowych., W przypadku...
i informacje z systemu VIATOL zasadnie przyjęły, że oleje smarowe nie zostały wywiezione z kraju, a skarżąca nie dochowała należytej staranności przy opuszczenia składu...

I GSK 2525/18 - Wyrok NSA z 2022-05-19

I instancji, z których wynika, że oleje smarowe - po ich wyprowadzeniu ze składu podatkowego - zostały przeznaczone do dostawy dla innych podmiotów niż wskazane w dokumentach...
VIATOL zasadnie przyjęły, że oleje smarowe nie zostały wywiezione z kraju, a skarżąca spółka nie dochowała należytej staranności przy opuszczeniu składu podatkowego przez olej...

III SA/Kr 1833/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-11

przez skarżącego, był olej smarowy '[...]', kod CN 27101999, w ilości 23440 kg. Ustalono też, że przewoźnikiem był skarżący prowadzący działalność pod nazwą 'D' D. T. Z uwagi...
węglowodorowa charakterystyczna dla olejów smarowych z dodatkiem oleju bazowego. Stwierdzono obecność metylowych kwasów tłuszczowych, które są stosowane m.in. jako biokomponenty...

I SA/Kr 70/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-24

do obrotu nowe produkty w sprayu. Oleje smarowe lub preparaty smarowe (dalej jako: 'produkty smarowe') będą produkowane w składzie podatkowym spółki i będą sprzedawane...
smarowego. Jak wynika z przedstawionego opisu produktów, ich głównym składnikiem będzie olej. Obecny w składzie gaz pędny będzie służył lepszemu i wydajniejszemu korzystaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12