Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Gl 820/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

, iż ma on zastosowanie w sytuacji, w której w państwie członkowskim kraju wysyłki oleje smarowe nie są wyrobami akcyzowymi,, 2/ art. 27 ust. 4 u.p.a. poprzez błędne przyjęcie...
. 26 u.p.a. Przepis ten nie obejmuje przypadku, w którym wyroby takie jak oleje smarowe (PKWiU 23.20.18, CN 2710 19 71 do 2710 19 99), a więc uznane za wyroby akcyzowe...

III SA/Gl 971/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe. Naczelnik Urzędu Celnego stwierdził ponadto, że olej smarowy Spółka zużyła do produkcji olejów przemysłowych...
. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99 wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania są zwolnione od podatku...

III SA/Gl 709/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-05

produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 99 wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w ten sposób, że zwolnieniem tym objęto oleje smarowe o kodzie CN...

I SA/Po 628/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-01-25

, w kolumnie 3 tabeli stawek akcyzy pozycję 2 opisano jako 'oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 1985 - oleje białe, parafina ciekła, ex 2710 1999 - smary plastyczne'. Powyższe...
nr 2 do Rozporządzenia MF należy rozumieć w ten sposób, iż składa się on z dwóch oddzielnych wyrażeń. W pierwszym z nich ustawodawca określa, iż oleje smarowe...

III SA/Gl 951/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-14

zgodne, a tak nie jest. Swoje stanowisko spółka uzasadniła powołując się na orzeczenie ETS C-437/01 (Włochy), w którym wyrażono pogląd, iż oleje smarowe...
, czyli między innymi oleje smarowe., Zastosowana technika legislacyjna staje się bardziej zrozumiała w związku z treścią art. 30, który stanowi, że od dnia 31 grudnia 2003 r...

I SA/Wr 1212/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-30

do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników; zakupione wyroby zostaną przeznaczone...
do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...

I SA/Kr 1231/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-10

do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw...
do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...

I SA/Łd 1596/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-03

tj. oleje smarowe na Ukrainę. Odbiorcą wywiezionych towarów było Filialne Przedsiębiorstwo 'B' z siedzibą we L.. Skarżąca spółka dysponuje dokumentami odprawy celnej SAD...
. wystąpił do Naczelnika Urzędu Celnego w R. o udzielenie informacji, czy podatek akcyzowy wykazany w fakturach VAT dotyczących sprzedaży olejów smarowych przedłożonych do akt...

I SA/Po 172/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-01

ze składu podatkowego olejów smarowych z udziałem baz olejowych rafinowanych wodorem, z przeznaczeniem ich sprzedaży z własnego magazynu, nieposiadającego statusu składu...
., Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 7 cytowanego rozporządzenia zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych:, a) w części odpowiadającej 40 % stawki podatku akcyzowego...

IV SA/Wa 484/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

27.04.2001 r. o odpadach jest wytwórcą odpadów, natomiast art. 3 ust. 2 pkt 11 tej ustawy zawierający definicję oleju odpadowego zalicza do tej kategorii, wszelkie oleje smarowe...
pkt 11 tej ustawy zawierający definicję oleju odpadowego zalicza do tej kategorii wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania...
1   Następne >   +2   4