Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

I SA/Bk 218/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

podatku akcyzowego., W poz. 14 b przedmiotowego rozporządzenia wskazano towary klasyfikowane do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem...
załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje, czyli inne niż oleje smarowe. Sprawozdanie...

I SA/Bk 217/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne...
oleju w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów' do kodu PCN 271019990. Podkreślono też, że strona, w oświadczeniu z dnia 24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy...

I SA/Bk 214/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-03

określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne, dla których stawka podatku akcyzowego wynosiła...
'., W związku z tym w oświadczeniu załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje...

I SA/Bk 213/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-27

do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje (kody PCN od 271019710 do 271019990)., W związku z tym, że importowany olej nie spełnia wymogów przewidzianych dla olejów...
napędowych i opałowych, jako olej ciężki zaliczany jest do olejów smarowych i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z [...].01.2004 r...

I SA/Bk 215/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

dzielą się na oleje napędowe ( kody PCN od 271019310 do 271019499), oleje opałowe (kod PCN 271019510 do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje (kody PCN...
smarowych, i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z 16.01.2004 r. pozwoliły na stwierdzenie, iż importowany olej jako przeznaczony...

I SA/Bk 216/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

2710 taryfy celnej dzielą się na oleje napędowe ( kody PCN od 271019310 do 271019499), oleje opałowe (kod PCN 271019510 do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje...
zaliczany jest do olejów smarowych, i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z 16.01.2004 r. pozwoliły na stwierdzenie, iż importowany olej...

I SA/Kr 270/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-03

procedurą dopuszczenia do obrotu sprowadzoną z zagranicy naftę pozostałą, klasyfikując towar zgodnie z wnioskiem '[...]' S. A. do kodu PCN 2710 00 55 O tj. oleje ropy...
naftowej - oleje średnie do innych celów - nafta pozostała. Jednakże w trakcie tej procedury pobrano próbki importowanego towaru i wysłano do Głównego Laboratorium Produktów...

I SA/Gd 226/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-25

w polskich i zagranicznych rafineriach, z których w wyniku mieszania i dodania komponentów uzyskiwał pełną gamę olejów smarowych. Oleje te były sprzedawane luzem...
na podstawie cen sprzedaży olejów smarowych stosowanych przez innych producentów na danym rynku lokalnym (K. i okolice), t.j. spółkę z o.o. 'E' oraz F., W toku prowadzonego...
1   Następne >   2