Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozycji 'olejów podstawowych', a w związku z tym oświadczenie importera załączone do zgłoszenia celnego, podające kod PCN 2710 19 99 0 jako obejmujący pozostałe oleje smarowe...
oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł o utrzymaniu w mocy...

I GSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł...
akcyzowego. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w poz. 14b określał towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710...

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

ciężkie; ---- Oleje smarowe; pozostałe oleje; ----- do innych celów; ------ Oleje białe, parafina ciekła., Klasyfikacja towaru do jednego lub drugiego kodu uzależniona...
71 do 2710 19 99 - oleje smarowe; pozostałe oleje obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem...

I SA/Sz 234/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-26

wyroku ETS w sprawach C-145/06 i C-146/06 dotyczących analogicznej sytuacji opodatkowania olejów smarowych przeznaczonych do celów inne niż napędowe i grzewcze...
od olejów smarowych w przypadku, gdy są one przeznaczone, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane do innych celów niż jako paliwa silnikowe lub grzewcze'. Wskazano...

I SA/Sz 226/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-26

wyroku ETS w sprawach C-145/06 i C-146/06 dotyczących analogicznej sytuacji opodatkowania olejów smarowych przeznaczonych do celów inne niż napędowe i grzewcze...
od olejów smarowych w przypadku, gdy są one przeznaczone, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane do innych celów niż jako paliwa silnikowe lub grzewcze'. Wskazano...

I SA/Go 79/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

obrotu (zgłoszenie celne nr [...]) towar w postaci preparatu smarowego - pastę emulsyjną na bazie olejów ropy naftowej (zawartość poniżej 70%) o nazwie 'B'. Wyżej...
klasyfikacji taryfowej według kodu CN 3403 - preparaty smarowe o zawartości olejów ropy naftowej poniżej 70%. W przypadku zawartości tych olejów na poziomie 70% i więcej...

V SA/Wa 563/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

w postaci: olejów silnikowych do pojazdów, preparatów smarowych do pojazdów, płynów hamulcowych, uszczelek gumowych stosowanych w pojazdach, okładzin hamulcowych...