Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 962/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi i rygorom, jakie stawia się przy dokonywaniu jego przewozu. Niewątpliwie towar, którego dotyczy zaskarżona decyzja...
był olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (2050 litrów) oraz olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (60 litrów), co wynikało...

II SA/Rz 1770/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-13

klasyfikację taryfową [...] do kodu CN 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje, uznając, że jego skład jest charakterystyczny dla węglowodorowych baz...
kwasów tłuszczowych FAME. W związku z powyższym zasadna jest klasyfikacja [...] do kodu CN 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. W związku...

III SA/Gl 55/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-04

próbki cieczy mogą być klasyfikowana w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej do pozycji 2710 19 w grupie oleje smarowe, pozostałe oleje, np. do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75...
, że przekazane do analizy próbki cieczy mogą być klasyfikowane w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej do pozycji 2710 19 w grupie oleje smarowe, pozostałe oleje np. do kodów CN 2710 19...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

[...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Nadawcą towaru była francuska firma 'B', odbiorcą węgierska firma 'C', przewoźnikiem zaś skarżąca Spółka...
o nazwie [...], któremu na dokumencie CMR z [...] lipca 2017 r. przyporządkowano kod [...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje), czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt...

III SA/Gl 700/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

drogowego przewozu towarów na terytorium kraju w zakresie rejestracji przewozu takich towarów jak: paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby...
paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony olej napędowy o kodzie CN 2707, jeżeli masa brutto...

II SA/Rz 260/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

smarowych; pozostałych olejów', w zależności od zastosowania do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99 WTC., Na podstawie otrzymanych wyników, dnia 14 maja 2019 r...
i olejów opałowych, klasyfikowanym w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów'. Natomiast do wskazanego przez spółkę kodu 3824 zalicza się gotowe spoiwa do form...

II SA/Rz 1151/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-24

jest olejem ciężkim z wyłączeniem olejów napędowych i olejów opałowych i może być klasyfikowany w grupie 'olejów smarowych; pozostałych olejów' np. do kodów CN 2710 19 71...
Laboratorium Celne w K. podało, że od 2001 r. zajmuje się badaniem produktów ropopochodnych oraz produktów podobnych. Jedną z grup badanych produktów są oleje bazowe (bazy...

II SA/Rz 1150/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-19

opałowych i może być klasyfikowany w grupie 'olejów smarowych; pozostałych olejów', w zależności od zastosowania do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99 WTC...
tej pozycji oleje ropy naftowej muszą być podstawowymi składnikami preparatów, stanowić ich zasadniczy składnik decydujący o wykorzystaniu. Wyniki badań Laboratorium...

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

II SA/Rz 1152/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-19

smarowych-pozostałych olejów, np. do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99, w zależności od zastosowania., W związku z wynikami badań, NPUCS postanowieniami z 18...
, że słowacki dostawca spółki - firma K. w piśmie z 29 czerwca 2020r. poinformował, że od 28 lat zajmuje się odbiorem i odzyskiem olejów odpadowych, a olej Konzekol modyfikowany...
1   Następne >   +2   +5   7