Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 962/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi i rygorom, jakie stawia się przy dokonywaniu jego przewozu. Niewątpliwie towar, którego dotyczy zaskarżona decyzja...
był olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (2050 litrów) oraz olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (60 litrów), co wynikało...

II SA/Rz 1770/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-13

klasyfikację taryfową [...] do kodu CN 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje, uznając, że jego skład jest charakterystyczny dla węglowodorowych baz...
kwasów tłuszczowych FAME. W związku z powyższym zasadna jest klasyfikacja [...] do kodu CN 2710 19 99 - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. W związku...

III SA/Gl 55/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-04

próbki cieczy mogą być klasyfikowana w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej do pozycji 2710 19 w grupie oleje smarowe, pozostałe oleje, np. do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75...
, że przekazane do analizy próbki cieczy mogą być klasyfikowane w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej do pozycji 2710 19 w grupie oleje smarowe, pozostałe oleje np. do kodów CN 2710 19...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

[...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Nadawcą towaru była francuska firma 'B', odbiorcą węgierska firma 'C', przewoźnikiem zaś skarżąca Spółka...
o nazwie [...], któremu na dokumencie CMR z [...] lipca 2017 r. przyporządkowano kod [...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje), czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt...

III SA/Gl 700/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

drogowego przewozu towarów na terytorium kraju w zakresie rejestracji przewozu takich towarów jak: paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby...
paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony olej napędowy o kodzie CN 2707, jeżeli masa brutto...

II SA/Rz 260/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

smarowych; pozostałych olejów', w zależności od zastosowania do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99 WTC., Na podstawie otrzymanych wyników, dnia 14 maja 2019 r...
i olejów opałowych, klasyfikowanym w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów'. Natomiast do wskazanego przez spółkę kodu 3824 zalicza się gotowe spoiwa do form...

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

II SA/Go 432/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-20

transportowym przewożono z Niemiec do Polski oleje silnikowe, smarowe o masie 13141 kg, klasyfikowane do kodu [...] oraz preparaty smarowe o masie 6710 kg, klasyfikowane do kodu...
litrów. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony kontrolowanym...

II SA/Go 983/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe...
z o.o. Powyższym środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej rzepakowy o masie 27080 kg, klasyfikowany do kodu CN 1514, do odbiorcy towaru R Spółka Sp. z o.o....

II GSK 916/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

. został przyporządkowany do kodu CN 2710 19 99 (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Towar ten był przewożony z terytorium Litwy na terytorium Węgier...
1   Następne >   +2   6