Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Po 503/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-02

ani opałowych., Wnioskodawca sformułował następujące pytanie :, Czy olej opałowy wykorzystywany do oczyszczania odwiertów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
1 i pkt 2 ustawy - w jakim innym celu zostanie zużyty tak sprzedany olej opałowy. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie stawki akcyzy wskazane w wymienionym...

I GSK 616/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy jest znakowany oraz barwiony zgodnie z przepisami, wydawany jest wyłącznie na cele opałowe, a nabywcy składają wymagane...
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11), zwanej dalej 'ustawą', sprzedając olej opałowy przy użyciu instalacji...

I SA/Po 903/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-06

dołączyła oświadczenie, że zakupiony olej opałowy jest przeznaczony na cele grzewcze lub do dalszej odsprzedaży z tym przeznaczeniem. Odbiorca oleju opałowego odmówił...
potwierdzenia, iż zakupiony olej zostanie zużyty na wskazane cele. Według posiadanych przez wnioskodawczynię informacji, olej opałowy miał zostać wykorzystany do oczyszczania...

VIII SA/Wa 523/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

także specjalne paliwo do tych pieców o nazwie handlowej olej opałowy Z. [...], który sprowadza do Polski z B., w pojemnikach [...] litrowych i w takich samych pojemnikach...
, że nabywała wewnątrzwspólnotowo olej opałowy Z. [...]. Jest to olej o szczególnych parametrach technicznych, istotnych z punktu widzenia nowoczesnej technologii spalania stosowanej...

I GSK 1442/16 - Wyrok NSA z 2019-03-08

sieciowe markety budowlane. Spółka dostarcza także specjalne paliwo do tych pieców o nazwie handlowej olej opałowy Z. P., który sprowadza do Polski z Belgii, w pojemnikach 20...
, że olej opałowy Z. P. będzie sprzedawany z przeznaczeniem do celów opałowych i w obliczu zapłaty przez Spółkę podatku według stawki 232,00 zł/1.000 litrów wskutek powstania...

I SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-24

opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje jednocześnie czynności prawnych wskazujących, że produkt ten zostanie zużyty zgodnie...
oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu do celów opałowych, z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie...

I SA/Kr 637/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

oleju opałowego opisane w art. 89 ustawy?, Zdaniem P. Sp. z o.o. w obrocie olejami opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje...
elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie sprzedany przed uzyskaniem oświadczenia, iż zakupione wyroby zostaną przeznaczone na cele...

I SA/Po 875/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-26

z wyrobów akcyzowych, jakim jest paliwo silnikowe, olej opałowy i gaz - oraz inne wyroby akcyzowe (wymienione w załączniku nr 1 do ustawy), wykorzystywane na cele opałowe...
nie może być wątpliwości, że tłuszcz zwierzęcy służy do celów opałowych, a przez to należy je potraktować jak olej opałowy w rozumieniu art. 62 ust. 2 ustawy...

III SA/Po 99/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-11

ma sprawną instalację uziemiającą z odbiorami oraz standardowe zabezpieczenia. Olej opałowy jest znakowany oraz barwiony zgodnie z przepisami, wydawany jest wyłącznie na cele...
podatku akcyzowego. W pierwszym przypadku, w ocenie A., nie zachodziła taka sytuacja ze względu na fakt, iż urządzenie, z którego sprzedaje ona olej opałowy...

I SA/Wr 1237/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-16

na symbol PKWiU oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:, a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 -C lub których gęstość w temperaturze 15 -C...
na cele opałowe zostały określone przez ustawodawcę w art. 65 ust. 1 u.p.a.: stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje...
1   Następne >   +2   +5   +10   31