Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Kr 1086/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

, że na podstawie posiadanych informacji nie ma wystarczających dowodów epidemiologicznych, aby narażenie zawodowe na olej opałowy ciężki mogło skutkować powstaniem...
literaturowych, w tym badań dotyczących ryzyka rozwoju nowotworów u osób z zawodową ekspozycją na olej opałowy ciężki wykazała wzrost ryzyka zachorowań na nowotwory skóry...

II SA/Sz 952/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-30

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280 poz.2771 ze zm.) olej opałowy ciężki oraz, składniki preparatów na które był narażony...
wykazu) oraz olej opałowy ciężki (poz. 328 wykazu), będące składnikami preparatów, na które narażony był skarżący zaliczane są do kategorii drugiej rakotwórczości...

III SA/Łd 299/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-04

higieniczne. Jak ustalono w okresie od marca do czerwca, czyszczone były dwie maszyny długie lub trzy krótkie. Dlatego zużycie oleju opałowego wynosiło w tym okresie do 36...
. oprogramowania i technologii w narażeniu, w latach 2000 - 2005, na czynniki szkodliwe takie jak: oleje, benzyna ekstrakcyjna, denaturat, używane w procesie czyszczenia maszyn...

II SA/Op 145/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-12

w zaskarżonej decyzji, kotłowni na olej opałowy, lecz jest ogrzewany prądem, zaś budynek jest podłączony tylko do wodociągu miejskiego. Dlatego wnioskodawca wbrew...

II SA/Po 1116/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-05

Sanitarnego w S.;, -przy odbiorze należy przedstawić wyniki badań wody;, - zastosować ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego...

II SA/Po 1205/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-22

;, - zastosować ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego., W uzasadnieniu wskazano, że M.J. i W.J. wrócili się z wnioskiem o uzgodnienie...

II SA/Po 119/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-20

ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego., W uzasadnieniu wskazano, że M.K.-J. i W. J. zwrócili się z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji...

II SA/Bd 1057/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-11

[...] sierpnia 2020 r. skarżąca podniosła, że w jej ocenie czynniki rakotwórcze jakie występowały w środowisku męża to oleje grzewcze i opałowe oraz katalizatory i wyjaśniła...
i zanieczyszczeń mógł występować metanol, toluen oraz o- i m-ksylen). Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów w postaci charakterystyki olejów opałowych i olejowych nośników...