Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-23

jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej...
opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy. Nielegalnemu procesowi odbarwiania i sprzedaży oleju opałowego towarzyszyło również tworzenie fikcyjnej dokumentacji...

I SA/Wr 838/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

z tworzywa sztucznego, należących do J. G., znajdował się zabarwiony na czerwono i odpowiednio oznakowany olej opałowy. Z kolei analiza dokonanych zakupów oleju napędowego...
i oleju opałowego oraz sprzedaży usług transportowych wykazała, że olej opałowy został zużyty do celów transportowych a nie opałowych., Inspektor nie uwzględnił złożonych...

I SA/Lu 594/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

jako oleju napędowego. Olej opałowy kupowany był przez formalnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, które dokumentowały fikcyjnie jego rozchód. Faktycznie olej opałowy...
transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej opałowy rozprowadzany był jako olej...

I SA/Wr 839/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

. [...] i Kamaz nr rej. [...] oraz w dwóch zbiornikach paliwa, należących do M. G., znajdował się zabarwiony na czerwono i odpowiednio oznakowany olej opałowy. Z kolei...
analiza dokonanych zakupów oleju napędowego i oleju opałowego oraz sprzedaży usług transportowych wykazała, że olej opałowy został zużyty do celów transportowych...

I SA/Lu 595/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

napędowego. Olej opałowy kupowany był przez formalnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, które dokumentowały fikcyjnie jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany...
był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy...

I SA/Ke 234/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-27

z jego przeznaczeniem; olej opałowy, którego nabycia nie potwierdziły osoby widniejące na oświadczeniach o wykorzystaniu oleju opałowego na cele grzewcze uznano za sprzedany...
oraz innych urządzeń zasilanych olejem opałowym. Olej opałowy nie był mu potrzebny., W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w K.stwierdził, że sprzedaż oleju opałowego...

I SA/Lu 631/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

napędowego., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego DUKS ustalił, że 'A' spółka z o.o. w okresie 16 kwietnia - 1 sierpnia 2008 r. nabywała odbarwiony olej opałowy...
, że sporne faktury dotyczyły jedynie dostaw odbarwionego oleju opałowego. A ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, bezspornie, że zakupiony olej...

I SA/Lu 611/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

materiału dowodowego stwierdzono, że skarżący w 2005r. jako paliwo do opalania pieców piekarniczych stosował gaz ziemny oraz olej opałowy. W tymże roku zakupił, zgodnie...
w dniu 31 października 2006 r. w charakterze strony A. S. w swoich zeznaniach potwierdził, że nabył olej opałowy od firmy 'A.', zarówno na podstawie faktur, które zostały...

I SA/Lu 610/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

w sprawie materiału dowodowego stwierdzono, że skarżący w 2004r. jako paliwo do opalania pieców piekarniczych stosował gaz ziemny oraz olej opałowy., W tymże roku zakupił...
zeznaniach potwierdził, że nabył olej opałowy od firmy 'A.', zarówno na podstawie faktur, które zostały ujęte w ewidencji jak i tych, których nie zaewidencjonował...

I SA/Wr 430/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

okresie wprowadził do obrotu jako olej napędowy poddany obróbce chemicznej (odbarwiony) olej opałowy. Jak wynika z ustaleń faktycznych zawartych w decyzji organu...
podatkowego I instancji, w celu udokumentowania, że wprowadzany do obrotu odbarwiony olej opałowy jest olejem napędowym skarżący wspólnie z T. G. - właścicielem firmy B...
1   Następne >   +2   +5   +10   100