Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

nie jest jej pracownikiem i skutkuje wyłączeniem faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego...
przychodów Spółki jako wydatku na rzecz udziałowca?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwość prawna przedstawiona do wyjaśniania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

nie jest jej pracownikiem i skutkuje wyłączeniem faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego...
przychodów Spółki jako wydatku na rzecz udziałowca?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego...

FPS 8/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-09-10

z podanych w niej źródeł przychodów, i wyrażają zasadę powszechności oraz równości opodatkowania dochodów osób fizycznych. Przepisy przewidujące wymienione zwolnienia...
od podatku określonej kategorii przychodów /rozdział 4/, oraz na odliczeniu bezpośrednio od podatku ulgi z tytułu nauki zawodu /rozdział 5/. Wysokość tej ostatniej ulgi...

FPS 9/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-09-10

w niej źródeł przychodów, i wyrażają zasadę powszechności oraz równości opodatkowania dochodów osób fizycznych. Przepisy przewidujące wymienione zwolnienia lub ulgi...
wydatków /rozdział 3/, na zwolnieniu od podatku określonej kategorii przychodów /rozdział 4/, oraz na odliczeniu bezpośrednio od podatku ulgi z tytułu nauki zawodu /rozdział 5...

FPS 6/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-11-25

. o kontroli skarbowej - Dz.U. nr 100 poz. 442/, uzasadniając to tym, że wyszły na jaw nowe dowody dotyczące ewidencjonowania w 1992 r. w tym przedsiębiorstwie przychodów...
od osób fizycznych wyliczono z uwzględnieniem faktu, że w zeznaniach o wysokości dochodów osiągniętych w 1992 r. wspólnicy nie wykazali innych źródeł dochodów podlegających...