Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 555/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r., Wcześniej przedmiotem skargi skarżącego przed tutejszym Sądem był zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

I SA/Kr 1660/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-07

[...] w zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...
źródłach przychodów za 2005 r.' słowami 'w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.'. . Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby...

I SA/Łd 1374/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów' wpisać 'ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku...

II FSK 1835/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r. w wysokości 54.943 zł. Przesłanką wszczęcia postępowania...

I SA/Gd 985/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia zawiesić...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały...

III SA/Wa 2841/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

za 2004 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sygn. akt III SA/Wa 2841/11 P...
dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe...

I SA/Kr 1151/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-19

fizycznych za 2004r, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...
kwietnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Kr 1150/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-19

fizycznych za 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...
kwietnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Kr 874/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-08

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r., postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Skarżący P.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w 2002 roku w wysokości 144.378,00zł., Na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 roku skarżący...

I SA/Kr 1974/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-13

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe - Skarżący P.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w 2002 roku w wysokości 144.378,00zł., Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2012 roku strony postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100