Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

SA/Sz 739/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-28

w O decyzją z dnia [...] . dokonał zmiany rodzaju omawianego samochodu z osobowego na ciężarowy uniwersalny, co zostało odnotowane na dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu...
Kontroli Pojazdów w C o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz opis zmian dokonanych w pojeździe uzasadniających wnioskowaną zmianę. Na tej podstawie Wójt Gminy...

I SA/Bk 240/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

Europejskiej. Na podstawie karty pracy kierowcy oraz listy tankowań stwierdzono, że na terenie Luksemburga oraz Belgii zatankowano do pojazdu następujące ilości paliwa...
przez organ jest zmieszane z paliwem krajowym, od którego akcyza została zapłacona, organ stwierdził, że takie informacje wynikają bezpośrednio z kart pojazdu...

I SA/Po 319/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-18

, konsoli licznika i dwóch poduszek powietrznych za kwotę [...] zł., Należy podkreślić, że z dowodów, a mianowicie karty pojazdu w koszty pojazdu - k. 7 akt podatkowych, z umowy...
., Na podstawie dostarczonych dokumentów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przebiegu pojazdu Urząd Skarbowy ustalił, że samochód marki C. został...

I SA/Bk 127/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-10

dokumentacja dotycząca obrotu paliwem w postaci: kart pracy kierowców 89 pojazdów należących do przedsiębiorcy, 11 kart pracy kierowców (luzem), karty pamięci z danymi pobranymi...
potwierdzającymi te fakty były karty pracy kierowców. Organ ustalił, że każdy kierowca wyjeżdżający w trasę określonym pojazdem dokumentował na karcie swoje imię...

I SA/Po 2175/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-20

zamontowanie kratek stalowych. Z kolei wprowadzono zmianę do kart pojazdów i rejestrowano je jako samochody ciężarowe lub ciężarowo specjalistyczne co powodowało otrzymanie...
. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki była modyfikacja pojazdów samochodowych, pośrednictwo leasingowe handel samochodami oraz częściami samochodowymi (z wyłączeniem...

I SA/Bk 528/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-15

się tam paliwa. Ponadto zabezpieczona została dokumentacja dotycząca obrotu paliwem w postaci: kart pracy kierowców 89 pojazdów należących do Przedsiębiorcy, 11 kart pracy kierowców...
z pojazdu do zbiornika po jej zakończeniu. Dokonuje także weryfikacji danych z systemu z zapisami w kartach pracy kierowców. D. G. stwierdził również, że wyjeżdżający...

I SA/Bk 379/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-03

Unii oraz karty pracy kierowców zatrudnionych u Przedsiębiorcy. Każdy kierowca wyjeżdżający w trasę określonym pojazdem dokumentował na karcie swoje imię i nazwisko, numer...
2013-2017., Z analizy kart pracy kierowców wynika, że:, 1) w dniu [...] listopada 2014 r. Pan M. D. wyruszył pojazdem o nr rej. [...] z naczepą w podróż służbową do Rosji...

I SA/Bk 124/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-16

zostały pobrane próbki znajdującego się tam paliwa. Ponadto zabezpieczona została dokumentacja dotycząca obrotu paliwem w postaci: kart pracy kierowców 89 pojazdów...
między innymi rozliczanie kart pracy kierowców. Potwierdził, że na placu Przedsiębiorcy znajdują się zbiorniki z paliwem, z których tankowane są pojazdy. Zeznał...

I SA/Bk 508/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-08

próbki znajdującego się tam paliwa. Ponadto zabezpieczona została dokumentacja dotycząca obrotu paliwem w postaci: kart pracy kierowców 89 pojazdów należących...
te fakty były karty pracy kierowców. Każdy kierowca wyjeżdzający w trasę określonym pojazdem dokumentował na karcie swoje imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, trasę...

I SA/Bk 623/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-04

zabezpieczona została dokumentacja dotycząca obrotu paliwem w postaci: kart pracy kierowców 89 pojazdów należących do Przedsiębiorcy, 11 kart pracy kierowców (luzem), karty pamięci...
., DIAS wyjaśnił, że w analizowanej sprawie, na podstawie kart pracy kierowców zatrudnionych w firmie G. ustalono, że:, 1. w dniu [...].01.2015 r. B. A. wyruszył pojazdem...
1   Następne >   +2   +5   +10   44