Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 664/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na czynność Starosty Powiatu z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie kart pojazdów...
nieprofesjonalnego, wystąpiła do Starosty o zwrot kwoty 127.075 zł z tytułu opłaty za wydanie kart pojazdów, wymienionych szczegółowo w załączniku do wezwania. Uzasadniając wniosek...

II SA/Go 400/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Starosty do dokonania zwrotu skarżącej H.K. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

II SA/Go 278/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje...
obowiązek Starosty do dokonania zwrotu R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki [...], nr rejestracyjny...

II SA/Go 316/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-20

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Starosty do dokonania zwrotu skarżącej I.S. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

II SA/Go 401/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Starosty do dokonania zwrotu solidarnie skarżącym H.K., A.K. i R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za wydanie karty pojazdu...

II SA/Go 914/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

r. sprawy ze skargi J.F., A.F. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza...
) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. [...], nr rej. [...], ... 102. [...], nr rej. [...], III. zasądza od Starosty solidarnie na rzecz J.F. i A.F. kwotę 474...

II SA/Go 683/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-20

Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu R.K. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. z dnia...

II SA/Go 789/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-23

na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr pisma [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu R.K. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

II SA/Go 788/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-11

Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu Romanowi Kłodzińskiemu części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

II SA/Go 617/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. stwierdza...
z tytułu wydania przez Starostę karty pojazdu marki [...] nr rej. [...], IV. zasądza od organu Starosty na rzecz skarżącego A.B. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100