Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Kr 835/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-11

przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2) wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska...
- nie przysługuje zażalenie., 2) regionalnych dyrektorów ochrony środowiska - nie przysługuje zażalenie., Wolą ustawodawcy zatem, w postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji...

II SA/Kr 1213/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

niejawnym sprawy ze skargi Z. R. działającego imieniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Z. R. działający imieniem [...] Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o uchylenie decyzji [...] Wojewódzkiego...

II SA/Bd 152/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-05

, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności...
od nadawcy KWARANTANNA, o treści , że 'jesteś na kwarantannie'. Skarżący uznał, że to pomyłka. W poniedziałek wieczorem (13.12.2021r.) pełniący obowiązki dyrektora Zespołu...

III SA/Lu 75/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-14

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
'DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA'., Dział ten obejmuje:, - działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc...