Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 560/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-20

ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu przed sądem administracyjnym...
uprawnionym do podejmowania działań w oparciu o treść art. 76 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z ugruntowanym...

II SA/Bd 173/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-08

, na które wskazywał odwołujący, przysługiwało Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i musiało być poprzedzone skierowaniem w toku postępowania, wystąpienia, którego treścią mógł...
, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony...

II SA/Bd 541/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-20

, że udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a po nowelizacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w postępowaniach środowiskowych jest wyjątkiem od reguły...
dokonać jedynie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, gdyby uprzednio skierował do Wójta Gminy Ś. wystąpienie;, naruszenie prawa materialnego, tj. art. 76 ust. 1 ustawy...

II SA/Bd 269/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-27

jej ochrony., Na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wnioskodawczyni wniosła, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem, zażalenie do Generalnego Dyrektora...
Ochrony Środowiska. Postanowieniem z dnia [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność zażalenia. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono...

II SA/Bd 885/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-03

o udostępnianiu informacji o środowisku, w sprawach, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony...
był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z ugruntowanym dotychczas orzecznictwem sądów administracyjnych, popartym w doktrynie, które z uwagi na rozciągnięcie...

II SAB/Bd 36/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-18

wskazywane przez organ decyzje Regionalnego i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Po myśli regulacji...
działkach. Jest także okolicznością bezsporną, że skarżący nie złożyli skargi na rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. i Generalnego Dyrektora...

II SA/Bd 1382/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-11

, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu...
wcześniej wyłącznie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska także na regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, można odnieść także do aktualnie obowiązującego stanu...

II SA/Bd 1505/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-16

, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu...
wcześniej wyłącznie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska także na regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, można odnieść także do aktualnie obowiązującego stanu...

II SA/Bd 883/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-21

września 2019 r. brzmieniem art. 76 ust. 8 uioś, w sprawach, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu...
organ wskazał, że w poprzednim stanie prawnym organem uprawnionym do podejmowania działań w oparciu o treść art. 76 był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie...

II SAB/Bd 11/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-07

Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] pismem z dnia [...] r. wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie nieważności postanowień znak: [...] z dnia...
nie można mówić o bezczynności organu I instancji, ponieważ rozstrzygnięcie właściwego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie jest niezbędne...
1   Następne >   +2   +5   +10   15