Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 1256/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

władztwa publicznego gminy, a jedynie w ramach czynności prawnych pozostających w kompetencjach organu, podczas gdy organ nie działał w tej sytuacji w celach gospodarczych...
o mniejszej powierzchni, jeżeli: 1) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu, a w przypadku pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki...